2.Sct.Georgs Gilde, Aalborg
Det sker......

 

2. Sct.Georgs Gildes Historie:

I 1935, da det første Sct,Georgs Gilde i Aalborg blev startet, var det et rent mandsgilde og de stakkels piger var derfor i lang tid afskåret fra at blive "Gildebrødre".

Men d.16 oktober, 1942 blev med henblik på start af et "Magrethegilde" - og efter sigende efter pres fra " hæjere sted" - 6 nervøse piger optaget i Aalborg - gildet.

Senere kom der 2 stk. ekstra til, så man nu var oppe på otte stk. der dannede begyndelsen til gildet, der derefter blev inviet d.6. juni 1943.

Ledelsen i det nye gilde var:

Gildemester: Anne Pringel

Gildekansler: Oda Iversen

Gilde skatmester: Oda Faber Thor

Ved oprettelsen af gildet opridsede Anna Pingel planerne for Magrethegildet arbejde fremover, samtidig takkede hun for den tid, Magrethebrødrene - som de ønskede at kalde sig- havde brugt på dem og den behandling de havde fået.

Navnet på gildet var altså i de første år indtil juni 1946 - "Magrethegildet", for det måtte jo egentlig ikke forveksles med Sct.Georgs Gildet.

Trods modstand mod piger i mandsgildet, var mange gildebrødre trofaste både til at invitere gildesøstre til deres gillehaller og møder, samt til selv at komme i pigegildet og ikke mindst til at så ledelsen bi med råd og dåd.

Gildet voksede stødt og roligt i årene, med oprettelse af forskellige laug til støtte for spejderarbejde og humanitære formål.

2.Sct. Georgs gilde har altid gjort meget for at vise ansigtet i byen og havde i flere år Forårsmarked i Aalborg Kloster. Dette ophørte for nogle år side, da alting jo har sin tid.

Sidste skud på stammen er en Tombola, opstillet i forhallen ved Bilka. Overskudet går til de svage i vores samfund (f.eks. Skurbyeb - Kirkens Korshærs varmestue ect.)

Kort sagt: 2.gilde, Magrethegildet, har siden starten ikke ligget på den lade side, der har altid både i og udebfor gildeledelsen været gildesøstre med gode ideer og intitaitiv, så gildearbejdet aldrig savner indhold, heller ikke udenfor gildehallen.

 

 

 

Engang spejder, altid spejder.....

Gildehal 5 April Nordkraft Fødselsdag gildehal Valdemars dag 2011 DUKA-Aalborg Zoo Gildetræf - Egholm Friluftsgildehal Juletombola 2011 GildeweekendPersonalefest 2012