2.Sct.Georgs Gilde, Aalborg
Det sker......

GILDELEDELSEN

 

Gildemester Ulla Væver (tlf.: 22 27 91 20)

Gildekansler Tove Rahmberg

Gildeskatmester Hanne Dam

Faneherold: Anne Mette Jensen

Stavherold: Eddy Jensen

 

Der udover består ledelsen af:

Skriver – Spejderkontakt – International medarbejder – Tombola udvalg

Gildet er opdelt i 4 grupper der består af 6 – 7 medlemmer – med en valgt gruppeleder, der repræsenterer gruppen overfor ledelsen. Se grupperne.

 

 

Engang spejder, altid spejder.....

Gildehal oktober 2017Nytårsgildehal 2016Julemarked 2013Jubilæums reception 2013Jubilæums fest 2013Kofoed Skole Juni 2013Sct.Georgs Gildehal 2013Gildehal 5 April Nordkraft Fødselsdag gildehal Valdemars dag 2011 DUKA-Aalborg Zoo Gildetræf - Egholm Friluftsgildehal Juletombola 2011 GildeweekendPersonalefest 2012 Udflugt til Hesteskoen Kofoed skole på Egholm Jul med Kofoed Skole